Historie – Københavns Universitet
 
Historie på Københavns Universitet

Historie undersøger, hvad der sker mellem mennesker – både i dag og i fortiden. Historie beskriver på den ene side menneskers livsvilkår og livsforløb et konkret sted i verden, på den anden side er der fokus på mere overordnede samfundsstrukturer og modeller.

Faget hører til under SAXO-Instituttet.

→ Læs om forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på alle ansatte, ledelsen, studievejledningen, studienævnet og pressekontakt.

Vil du læse Historie

Bacheloruddannelse
Læs om Historie på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om kandidatuddannelsen i Historie.

Åbent universitet
Læs Historie på Åbent Universitet.

Er du studerende på Historie

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

Bachelorstuderende (også tilvalg)

Kandidatstuderende (også tilvalg)

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.